ภาคเหนือ
สาขานครสวรรค์ 132/2 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. (056) 200-770 โทรสาร. (056) 200-771
สาขาพิษณุโลก 59/10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก (ใกล้ห้างเทสโก้โลตัส) ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. (055) 320045 โทรสาร.(055) 320046
สาขาเชียงใหม่ 236/91 หมู่ 1 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร.(053) 140-211-3 โทรสาร.(053) 140-214
สาขาเชียงราย 8/37 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา (เยื้อง อบจ.เชียงราย) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. (053) 602-768 โทรสาร. (053) 602-769