ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขานครราชสีมา 1015 หมู่ที่ 4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.(044) 357-101-3 โทรสาร.(044) 357-106
สาขาขอนแก่น 588/13-14 หมู่ 5 ถนนกลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.(043) 340-336-7 โทรสาร.(043) 340-338
สาขาอุบลราชธานี 1-3 ถนนชยางกูร ซอยชยางกูร 36 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.(045) 317-555-7 โทรสาร.(045) 317-558
สาขาอุดรธานี 419/15-16 หมู่ 7 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. (042) 230-112-4 โทรสาร. (042) 230-115
สาขาสุรินทร์ 259/8 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-ศรีขรภูมิ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. (044) 530831-2 โทรสาร (044) 530833