ภาคใต้
สาขาชุมพร 59/6-7 หมู่ 11 ถ.ชุมพร - ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. (077) 658-757-9 โทรสาร. (077) 658-758
สาขาสุราษฎร์ธานี 16/27 ถนนเลี่ยงเมือง(ใกล้สี่แยกตาปาน) ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. (077) 310188 โทรสาร.(077) 310189
สาขากระบี่ 16/12-13 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทร.(075) 650-606 โทรสาร.(075) 650-607
สาขาหาดใหญ่ 142/29 หมู่ 7 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทร.(074) 536-581-2โทรสาร.(074) 536-580