บมจ.ไมด้าลิซซิ่ง จำกัด(มหาชน)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น