สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง
 เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ จำนวน 50 อัตรา ด่วน!!
 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้เช่าซื้อรถยนต์ จำนวน 20 อัตรา ด่วน!!
 เจ้าหน้าที่อำนวยการสินเชื่อสาขา จำนวน 10 อัตรา ด่วน!!
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 5 อัตรา ด่วน!!
 เจ้าหน้าที่อำนวยการสินเชื่อประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 10 อัตรา ด่วน!!
 ทนายความ/เจ้าหน้าที่บังคับคดี จำนวน 10 อัตรา ด่วน!!
 ผู้จัดการสาขา / ผู้จัดการส่วนประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 10 อัตรา ด่วน!!
 เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!
 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อและการตลาด ด่วน!!
 ผู้จัดการส่วนกฎหมายและบังคับคดี ด่วน!!
 ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ ด่วน!!
 ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ ด่วน!!
 เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 5 อัตรา ด่วน!!