• MIDA TAXI METER

โตโยต้า อัลติส โฉมใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ มิเตอร์ ในราคาผ่อนถูกกว่าเช่า
(* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)