ข่าวสาร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 120 คัน ในงาน "MIDA LADY THAI BOXING & AUCTION DAY"

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประมูลรถครั้...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ML บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จ...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 21 มกราคม 2560

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 120 คัน ในงาน "Thank you of the year & Happy Chinese New Year"

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประมูลรถครั้งที่...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 24 ธันวาคม 2559

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เปิดบริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิ...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 24 ธันวาคม 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 140 คัน ในงาน"มหกรรมประมูลรถส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas & Happy New Year"

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประมูลรถครั้งที...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 130 คัน ในงาน "มหกรรมประมูลรถ สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย ตามรอยพ่อหลวง"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานปร...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ML บริจาคเงินแก่ "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย"

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (ม...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 29 ตุลาคม 2559

"ML ร่วมถวายอาลัยพ่อหลวง พร้อมประมูลรถครั้งพิเศษ"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประมู...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 24 กันยายน 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 110 คัน ในบรรยากาศ "FULL MOON PARTY"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานปร...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 27 สิงหาคม 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 100 คัน ในชื่องาน
"ตามหา Pokemon ที่งานประมูลรถไมด้าลิสซิ่ง"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บมจ. ไมด้าลิสซิ่ง ได้จัดงานป...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 130 คัน ในชื่องาน
"ร่วมบุญ...ร่วมประมูล ในเทศกาลงานบุญ"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงาน...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 25 มิถุนายน 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 120 คัน ในชื่องาน
"Mid Year Auction Super Sales"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประ...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 130 คัน ในบรรยากาศ "Rainy Season Auction"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประ...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 30 เมษายน 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 140 คัน ในบรรยากาศ "May Day Festival"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประม...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 28 เมษายน 2559

บมจ.ไมด้า แอสเซ็ท และ บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท (MA) และ บมจ.ไมด้า ลิ...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 26 มีนาคม 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 120 คัน ในบรรยากาศ Hot Summer Festival

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประม...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 120 คัน ในบรรยากาศอีสานม่วนซื่น กับไมด้า

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประมู...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 23 มกราคม 2559

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 120 คัน ในบรรยากาศสไตล์คาวบอย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559 บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประมูลรถยนต์ “...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 17 ธันวาคม 2558

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 120 คัน ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2558 บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประมูลรถยน...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 120 คัน ในเทศกาลลอยกระทง

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประมูลรถยนต์...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 29 ตุลาคม 2558

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 120 คัน ในฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว กับเทศกาลตักบาตรเทโว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 บมจ. ไมด้าลิสซิ่ง ได้จัดงานประมูลรถยนต์ ...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 10 ตุลาคม 2558

ประมูลเลขสวย ปี 2558

ภาพบรรยากาศ งานประมูลเลขสวย ปี 2558 กรุงเทพมหานคร ณ อาคาร 6 ชั้น 7...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 14 กันยายน 2558

ML ติวเข้มเจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด รับไตรมาสที่ 4 ของปี 2558

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษสำหรับเจ...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 5 กันยายน 2558

ไมด้ากรุ๊ป จัดงานประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวย ในพื้นที่ภาคอีสาน

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบอาช...

[ อ่านต่อ... ]

วันที่ 29 สิงหาคม 2558

ML จัดประมูลรถยนต์กว่า 150 คัน รับไตรมาส 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง ได้จัดงานประมูลรถยนต์ “...

[ อ่านต่อ... ]