ข่าวสาร
ML บริจาคเงินแก่ "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย"

         เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุวัตร์ เขียวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและบริหารสินเชื่อ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้แก่ "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย" เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมมหาราชวัง โดยมีคุณนงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานของมูลนิธิฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


< กลับหน้าหลักข่าว