ข่าวสาร
ไมด้ากรุ๊ป จัดงานประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวย ในพื้นที่ภาคอีสาน

         สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบอาชีพรายย่อย และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน (NON BANK) ได้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (NANO FINANCE) นั้น ต่อมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (NANO FINANCE) นับเป็นผู้ประกอบการรายที่ 8 จากผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด 9 รายในปัจจุบัน


< กลับหน้าหลักข่าว