ข่าวสาร
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เปิดบริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่

         เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสที่ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลกได้เปิดบริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยที่ทำการแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 59/10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ใกล้ห้างเทสโก้โลตัส โทรศัพท์ 055-320045 โดยมีคุณเสนาะ มั่นยวน เป็นผู้จัดการสาขา โทรศัพท์ 087-2015225


< กลับหน้าหลักข่าว