ข่าวสาร
ML บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

         เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 91,000 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้แก่ "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยคุณนงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานของมูลนิธิฯ


< กลับหน้าหลักข่าว