ข่าวสาร
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์ เปิดบริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่

         เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสที่ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์ ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งในวันเดียวกันนี้ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์ได้เปิดบริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยที่ทำการแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 132/2 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน (เยื้องตรงข้ามห้างโกลบอลเฮ้าส์) ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์ 056-200770 โทรสาร 056-200771 โดยมีคุณรุ่งโรจน์ ศรีบุญ เป็นผู้จัดการสาขา โทรศัพท์ 081-9716396


< กลับหน้าหลักข่าว