ช่องทางการจ่ายค่างวด
ผ่านสาขาธนาคาร
ชำระเงินที่บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ทั้ง 16 สาขา ทั่วประเทศ