Close

รถอะไรก็กู้ได้ ไมด้าลิสซิ่ง

  • ติดต่อสอบถาม

บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 ในนามของ บริษัท สตาร์ เรเนียม ออโต ลิสซิ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 90 ล้านบาท โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท คือ คุณกมล เอี้ยวศิวิกูล และ คุณธเนศ ดิลกศักยวิทูร มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง โดยเริ่มต้นให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

เดือนมีนาคม 2544 บริษัทเปลี่ยนชื่อจากบริษัท สตาร์ เรเนียม ออโต ลิสซิ่ง จำกัด เป็น บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกันกับ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) จึงต้องการเปลี่ยนชื่อให้สามารถสื่อได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน และในปีเดียวกันนั้นเอง บริษัทได้เริ่มขยายสาขาไปยังภูมิภาค โดยเริ่มจากสาขานครปฐม หลังจากนั้นได้ขยายไปยังทุกภาค ปัจจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศจำนวน 18 สาขา

เดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)”

นอกจากขยายธุรกิจให้เติบโตโดยการเปิดสาขาเพิ่มแล้ว บริษัทยังเพิ่มการบริการสินเชื่อให้มีอีกมากมายหลายประเภท เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ , สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สำหรับผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์ (Floor Plan), สินเชื่อรีไฟแนนซ์สำหรับลูกค้าเก่า (MIDA OK), สินเชื่อเงินสดสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์และต้องการใช้เงิน (MIDA AUTO FOR CASH)

และต้นเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือ “สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์” ซึ่งบริษัทมีกำหนดจะให้บริการภายในปี 2558

อีกทั้งในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจรับบริหารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เช่าซื้อจากสถาบันการเงินอื่น และเริ่มดำเนินการติดตามหนี้ดังกล่าวในพื้นที่ต่างๆ โดยใช้บุคลากรของบริษัทฯ เองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในเดือน ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ซึ่งจะให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการนำเงินมาใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการตลอดจนการประกอบอาชีพ

ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ครอบคลุมรอบด้านเรื่องสินเชื่อ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจใหม่ โดยการก่อตั้ง โรงรับจำนำเอกชน ในชื่อ บริษัท ไมด้ามันนี่ จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ให้บริการจำนำสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณต่าง ๆ เครื่องประดับเพชร นาฬิกา สินค้าแบรนด์เนม สินค้าไอทีไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด ซึ่งมีกำหนดวันเปิดทำการภายในเดือนกันยายน 2566 ที่จะถึงนี้