Close

รถอะไรก็กู้ได้ ไมด้าลิสซิ่ง

 • ติดต่อสอบถาม

นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึง ความโปร่งใสในการจัดการข้อมูล และความเป็นส่วนตัวบนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้เข้าใช้งานเว็บไซด์นี้ เพื่อให้ได้คุณได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม จึงขอประกาศการใช้นโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซด์นี้
 • คุกกี้คืออะไร
  คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของคุณ เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณ
 • บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ 4 ประเภทดังนี้
  1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซด์หรือ ทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ โดยคุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้สามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด บริษัท จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ
  2. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้ช่วย บริษัท ในการนับจำนวนและแหล่งที่มาของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของคุณโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้ บริษัท สามารถเข้าใจเข้าใช้งานเว็บไซต์ว่ามีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้างรวมถึงหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากหรือน้อยที่สุด เพื่อช่วยให้ บริษัท สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาในการมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน บริษัทอาจไม่ทราบว่าคุณเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเราเมื่อใดและไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้
  3. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย บริษัท หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าคุณเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
  4. คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณว่า คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง บริษัท ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ บริษัท มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ คุณจะยังคงได้รับโฆษณาอยู่แต่อาจไม่ตรงกับความเฉพาะเจาะจงในความต้องการของคุณ
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม
  เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก เช่น Facebook, Google, Tiktok, Line ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
 • การเปลี่ยนแปลงตั้งค่าคุกกี้
  กรณีคุณไม่ลบหรือปฏิเสธคุกกี้ในการเข้าใช้งานเว็บไซด์นั้นถือว่าคุณอนุญาตให้บริษัทจัดเก็บคุกกี้ที่คุณไม่ปฏิเสธไว้บนเครื่องของคุณได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต
  คุณสามารถดูวิธีจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้จากลิงก์ดังนี้:
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้
  นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะมีการแจ้งและขอความยินยอมสำหรับนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้โดยคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบบนเว็บไซด์นี้ได้อย่างสม่ำเสมอ