Close

รถอะไรก็กู้ได้ ไมด้าลิสซิ่ง

  • ติดต่อสอบถาม

ตำแหน่งงานว่าง

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่

บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด มหาชน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2574-6901 ต่อ 211,215

หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruitment@mida-leasing.com

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการสื่อสารและการทำการตลาดออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัด ดังต่อไปนี้
- จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จังหวัดเพชรบูรณ์
- จังหวัดอยุธยา
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดเลย
- จังหวัดสระบุรี

สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ชุดฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ชุดฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- มีใบอนุญาตว่าความทนาย (ตั๋วทนาย)
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ชุดฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุ 35 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

เฉพาะตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ประจำจังหวัด ดังต่อไปนี้
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดเลย
- จังหวัดสระบุรี

สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ชุดฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าน้ำมัน
- ค่าเสื่อมรถยนต์

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้

สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ชุดฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์
- มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีใบสด.8 พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ชุดฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ