Close

กู้ง่าย ! ได้เงินไว ต้องไมด้าลิสซิ่ง

  • ติดต่อสอบถาม

ตำแหน่งงานว่าง

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่

บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด มหาชน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2574-6901 ต่อ 211,215

หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruitment@mida-leasing.com

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปวช.หรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิขั้นต่ำระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- มีใบอนุญาตว่าความทนาย (ตั๋วทนาย)
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล
- มีภาวะความเป็นผู้นำ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถบริหารได้
- มีความเป็นผู้นำ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปวช.หรือเทียบเท่า
- มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์
- มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีใบสด.8 พิจารณาเป็นพิเศษ