Close

รถอะไรก็กู้ได้ ไมด้าลิสซิ่ง

  • ติดต่อสอบถาม

สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถ Taxi

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
Email
จังหวัด (ที่อยู่ปัจจุบัน)
สาขาบริษัทที่ท่านสะดวกติดต่อ
เวลาที่ท่านสะดวกในการติดต่อกลับ
ประเภทรถ
ยี่ห้อรถ
รุ่นรถ
ปีรถ
ยอดเงินกู้ที่ต้องการ
หมายเหตุ
ใส่รหัสความปลอดภัย      
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

• บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
• ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
• สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
• สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
• แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
• เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
• สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า